Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 12/2017, d'11 d'octubre. Formació professional per a l'ocupació.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 159, de 5 de juliol de 2017).

Dictamen 12/2017 (419 Kb)
Nota (260 Kb)
Disposició objecte de dictamen (496 Kb)

Dictamen 11/2017, de 19 de setembre. Pla PIMA Adapta-Ecosistemes.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Pla PIMA Adapta-Ecosistemes, de 20 de juny de 2017, comunicat, regulat i gestionat des de l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient.

Dictamen 11/2017 (329 Kb)

Acord del Ple del Consell de 7 de setembre de 2017

Acord relatiu als escrits de sol·licitud de dictamen sobre la Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república

Acord del Ple del Consell (151 Kb)

Acord del Ple del Consell de 6 de setembre de 2017

Acord relatiu als escrits de sol·licitud de dictamen sobre la Proposició de llei del referèndum d'autodeterminació.

Acord del Ple del Consell (168 Kb)

Dictamen 10/2017, de 24 d’agost. Agència Catalana de Protecció Social.

Sol·licitat pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, respecte del Dictamen de la Comissió de Treball sobre la Proposició de llei de l’Agència Catalana de Protecció Social (BOPC núm. 481, de 25 de juliol de 2017).

Dictamen 10/2017 (396 Kb)
Nota (75 Kb)
Disposició objecte de dictamen (384 Kb)

Dictamen 9/2017, de 24 d'agost. Votació electrònica dels catalans residents a l'estranger.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte del Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals sobre el Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans residents a l’estranger (BOPC núm. 472, de 20 de juliol de 2017).

Dictamen 9/2017 (520 Kb)
Nota (391 Kb)
Disposició objecte de dictamen (897 Kb)

Dictamen 8/2017, de 20 de juliol. Codi tributari de Catalunya.

Sol·licitat pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte al Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat (BOPC núm. 440, de 15 de juny de 2017).

Dictamen 8/2017 (533 Kb)
Disposició objecte de dictamen (525 Kb)

Dictamen 7/2017, de 6 de juliol. Reforma del Reglament del Parlament.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari de Ciutadans, respectivament, en relació amb el Dictamen de la Comissió del Reglament sobre la Proposta de reforma parcial del Reglament del Parlament (BOPC núm. 431, de 7 de juny de 2017).

Dictamen 7/2017 (335 Kb)
Nota (210 Kb)
Disposició objecte de dictamen (196 Kb)

Dictamen 6/2017, de 29 de juny. Protecció de l'avifauna enfront de les línies elèctriques.

Sol·licitat per Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 264/2017, de 17 de març, pel qual s’estableixen les bases reguladores per al finançament de l’adaptació de les línies elèctriques d’alta tensió als requisits establerts en el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió (BOE núm. 92, de 18 d’abril de 2017).

Dictamen 6/2017 (262 Kb)
Nota (254 Kb)
Disposició objecte de dictamen (en castellà) (270 Kb)

Dictamen 5/2017, de 29 de juny. Projecte de llei de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte al Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (BOPC núm. 420, de 25 de maig de 2017).

Dictamen 5/2017 (391 Kb)
Nota (249 Kb)
Disposició objecte de dictamen (218 Kb)

« Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal