Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 14/2017, de 5 de desembre. Mesures autoritzades pel Senat. Article 155 CE.

Sol·licitat per tres diputats de la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, sobre la Resolució de 27 d’octubre de 2017, de la presidència del Senat, per la qual es publica l’Acord del Ple del Senat, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 155 de la Constitució (BOE núm. 260, de 27 d’octubre de 2017).

Dictamen 14/2017 (527 Kb)
Nota (272 Kb)
Disposició objecte de dictamen I (en castellà) (162 Kb)
Disposició objecte de dictamen II (en castellà) (290 Kb)

Dictamen 13/2017, de 26 d'octubre. Article 155 CE.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat sobre l’acord que pot adoptar el Ple del Senat d’autorització al Govern de l’Estat, a l’empara de l’article 155 de la Constitució, per a l’adopció de les mesures que ha sol·licitat el mateix Govern de l’Estat en l’Acord del Consell de Ministres adoptat el dia 21 d’octubre de 2017.

Dictamen 13/2017 (265 Kb)
Nota (249 Kb)

Dictamen 12/2017, d'11 d'octubre. Formació professional per a l'ocupació.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l'ocupació en l'àmbit laboral (BOE núm. 159, de 5 de juliol de 2017).

Dictamen 12/2017 (419 Kb)
Nota (260 Kb)
Disposició objecte de dictamen (496 Kb)

Dictamen 11/2017, de 19 de setembre. Pla PIMA Adapta-Ecosistemes.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Pla PIMA Adapta-Ecosistemes, de 20 de juny de 2017, comunicat, regulat i gestionat des de l'Oficina Espanyola del Canvi Climàtic de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient.

Dictamen 11/2017 (329 Kb)

Acord del Ple del Consell de 7 de setembre de 2017

Acord relatiu als escrits de sol·licitud de dictamen sobre la Proposició de llei de transitorietat jurídica i fundacional de la república

Acord del Ple del Consell (151 Kb)

Acord del Ple del Consell de 6 de setembre de 2017

Acord relatiu als escrits de sol·licitud de dictamen sobre la Proposició de llei del referèndum d'autodeterminació.

Acord del Ple del Consell (168 Kb)

Dictamen 10/2017, de 24 d’agost. Agència Catalana de Protecció Social.

Sol·licitat pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, respecte del Dictamen de la Comissió de Treball sobre la Proposició de llei de l’Agència Catalana de Protecció Social (BOPC núm. 481, de 25 de juliol de 2017).

Dictamen 10/2017 (396 Kb)
Nota (75 Kb)
Disposició objecte de dictamen (384 Kb)

Dictamen 9/2017, de 24 d'agost. Votació electrònica dels catalans residents a l'estranger.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte del Dictamen de la Comissió d’Afers Institucionals sobre el Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans residents a l’estranger (BOPC núm. 472, de 20 de juliol de 2017).

Dictamen 9/2017 (520 Kb)
Nota (391 Kb)
Disposició objecte de dictamen (897 Kb)

Dictamen 8/2017, de 20 de juliol. Codi tributari de Catalunya.

Sol·licitat pel Grup Parlamentari Socialista i pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte al Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat (BOPC núm. 440, de 15 de juny de 2017).

Dictamen 8/2017 (533 Kb)
Nota (212 Kb)
Disposició objecte de dictamen (525 Kb)

Dictamen 7/2017, de 6 de juliol. Reforma del Reglament del Parlament.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari Socialista i del Grup Parlamentari de Ciutadans, respectivament, en relació amb el Dictamen de la Comissió del Reglament sobre la Proposta de reforma parcial del Reglament del Parlament (BOPC núm. 431, de 7 de juny de 2017).

Dictamen 7/2017 (335 Kb)
Nota (210 Kb)
Disposició objecte de dictamen (196 Kb)

« Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal