Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

La Biblioteca del Consell elabora quinzenalment una recopilació de la normativa de la Generalitat, l'Estat i les altres comunitats autònomes, a la qual s'adjunta, quan escau, un recull de la conflictivitat i la jurisprudència constitucionals. A més, amb la mateixa periodicitat, presenta un recull de les disposicions europees que porta annexa, si és el cas, una síntesi de les sentències del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Finalment, amb una periodicitat trimestral, elabora un dossier amb les resolucions més destacades del Tribunal Europeu de Drets Humans.
 
Podeu consultar l'últim exemplar de les recopilacions esmentades, i també l'immediatament anterior.

Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal