Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Política de protecció de dades del lloc web del Consell de Garanties Estatutàries  


El Consell de Garanties Estatutàries està compromès amb el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades personals i, en particular, amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament general de protecció de dades).    


Així, el Consell garanteix que les dades personals que es faciliten a través dels formularis electrònics disponibles en aquest web són tractades de conformitat amb el Reglament general de protecció de dades i la resta de normativa en matèria de protecció de dades personals que sigui aplicable en cada moment, respectant els principis de licitud, lleialtat, transparència, limitació de la finalitat i del termini de conservació, minimització, exactitud, integritat i confidencialitat.   


En cadascun dels formularis electrònics podreu trobar la informació relativa a la finalitat i a la legitimació del tractament de les vostres dades, com també els destinataris de la seva cessió, els vostres drets i la forma d’exercir-los en cada cas  


Responsable del tractament de les vostres dades personals


El responsable del tractament és el Consell de Garanties Estatutàries, amb domicili a la Baixada de Sant Miquel, 8, 08002, de Barcelona, i amb correu electrònic consell.cat@cge.cat


Delegat de protecció de dades


Per exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i limitació del tractament i portabilitat de les vostres dades personals, i per a qualsevol qüestió relacionada amb el tractament que el Consell de Garanties Estatutàries en fa, us podeu posar en contacte amb el seu delegat de protecció de dades, per correu postal a l’adreça Baixada de Sant Miquel, 8, 08002, de Barcelona, o per correu electrònic a dpd@cge.cat.


Inventari d’activitats del tractament de dades personals del Consell de Garanties Estatutàries
Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal