Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya


− Formulari de sol·licitud d'accés a la informació


− Sol·licituds d'accés a la informació pública presentades
                 
                   2024
                      Informació documentació dictàmens

                   2023
                      Petició lliurament Dictamen núm. 261

                   2022
                       Despeses en formació del personal any 2021
                       
                   2021
                       Reunions del president del Consell

                   2020
                      Casos d'inadmissió d'una sol·licitud de dictamen
                      Informació Pla d'igualtat de gènere
                      Informació sobre grups parlamentaris

                   2019
                      Despeses seminaris i cursos any 2018

Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal