Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 2/2024, de 23 de juliol. Proposta de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, respecte de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament de Catalunya (BOPC núm. 9, de 4 de juliol de 2024).

Dictamen 2/2024 (388 Kb)
Disposició objecte de dictamen (254 Kb)

Dictamen 1/2024, de 16 de febrer. Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat respecte de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge (BOE núm. 124, de 25 de maig de 2023).

Dictamen 1/2024 (472 Kb)
Nota (233 Kb)
Disposició objecte de Dictamen (685 Kb)

Dictamen 3/2023, d'1 de desembre. Decret llei 3/2023. Règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, pels grups parlamentaris de Vox en Cataluña i de Ciutadans i el Grup Mixt, i per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari Junts per Catalunya, respecte del Decret llei 3/2023, de 7 de novembre, de mesures urgents sobre el règim urbanístic dels habitatges d’ús turístic (DOGC núm. 9036, de 8 de novembre de 2023). 

Dictamen 3/2023 (443 Kb)
Nota (251 Kb)
Disposició objecte de dictamen (934 Kb)

Dictamen 2/2023, de 23 d'octubre. Reial decret 659/2023. Ordenació del sistema de formació professional.

Sol·licitat per Govern de la Generalitat de Catalunya, respecte del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l’ordenació del sistema de formació professional (BOE núm. 174, de 22 de juliol de 2023).

Dictamen 2/2023 (532 Kb)
Nota (278 Kb)
Disposició objecte de dictamen (en castellà) (2,125 Kb)

Dictamen 1/2023, de 2 d'agost. Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l'habitatge.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, respecte de la Llei 12/2023, de 24 de maig, pel dret a l’habitatge (BOE núm. 124, de 25 de maig de 2023).

Dictamen 1/2023 (904 Kb)
Nota (288 Kb)
Disposició objecte de dictamen (en castellà) (421 Kb)

Dictamen 5/2022, d’1 de desembre. Fons de Transició Nuclear.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya, respecte de la Proposició de llei de modificació de l’article 8 de la Llei 5/2020, de 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, amb relació al fons de transició nuclear i la creació de l’òrgan de govern (BOPC núm. 425, de 8 de novembre de 2022).

Dictamen 5/2022 (238 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,036 Kb)

Dictamen 4/2022, de 20 de juny. Projectes lingüístics dels centres educatius.

Sol·licitat pels grups parlamentaris de Vox en Cataluña, Ciutadans i Mixt, del Parlament de Catalunya, respecte del Decret llei 6/2022, de 30 de maig, pel qual es fixen els criteris aplicables a l’elaboració, l’aprovació, la validació i la revisió dels projectes lingüístics dels centres educatius (DOGC núm. 8678A, de 30 de maig de 2022).

Dictamen 4/2022 (263 Kb)
Nota (210 Kb)
Disposició objecte de dictamen (807 Kb)

Dictamen 3/2022, de 7 de juny. Ús i aprenentatge de les llengües oficials en l'ensenyament no universitari.

Sol·licitat pels grups parlamentaris de Vox en Cataluña, Ciutadans i Mixt, del Parlament de Catalunya, respecte de la Proposició de llei sobre l’ús i l’aprenentatge de les llengües oficials en l’ensenyament no universitari (BOPC núm. 317, de 24 de maig de 2022).

Dictamen 3/2022 (270 Kb)
Nota (199 Kb)
Disposició objecte de dictamen (80 Kb)

Dictamen 2/2022, de 8 de març. Reial decret 1159/2021. Modificació Reglament de la planificació hidrològica.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, respecte al Reial decret 1159/2021, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Reial decret 907/2007, de 6 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la planificació hidrològica (BOE núm. 312, de 29 de desembre de 2021).

Dictamen 2/2022 (388 Kb)
Disposició objecte de dictamen (562 Kb)

Acord del Ple del Consell de 25 de febrer de 2022. Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional.

Acord relatiu a l'escrit de sol·licitud de dictamen sobre la Proposició de llei d'ampliació de les mesures urgents per fer front a l'emergència habitacional.

Acord del Ple del Consell (124 Kb)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal