Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 1/2021, de 30 de març. Reial decret llei 3/2021. Ingrés mínim vital.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, respecte del Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s’adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries en els àmbits de la Seguretat Social i econòmic (BOE núm. 29, de 3 de febrer de 2021; correcció d’errades BOE núm. 42, de 18 de febrer de 2021).

Dictamen 1/2021 (487 Kb)
Nota (267 Kb)
Disposició objecte de dictamen (391 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (113 Kb)

Dictamen 9/2020, de 29 de setembre. Mesures financeres aplicables a entitats locals.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, respecte del Reial decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals (BOE núm. 211, de 5 d’agost de 2020; correcció d’errades BOE núm. 240, de 8 de setembre de 2020).

Dictamen 9/2020 (379 Kb)
Nota (248 Kb)
Disposició objecte de dictamen (790 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (113 Kb)

Dictamen 8/2020, de 28 d'agost. Ingrés mínim vital.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s’estableix l’ingrés mínim vital (BOE núm. 154, d’1 de juny de 2020).

Dictamen 8/2020 (445 Kb)
Disposició objecte de dictamen (648 Kb)

Dictamen 7/2020, de 5 d'agost. Proposició de llei de contenció i moderació de rendes.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans i del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, respecte de la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge (BOPC núm. 651, de 20 de juliol de 2020).

Dictamen 7/2020 (433 Kb)
Disposició objecte de dictamen (2,588 Kb)

Dictamen 6/2020, de 30 de juliol. Mesures urgents complementàries en l'àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat sobre el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a la COVID-19 (BOE núm. 91, d’1 d’abril de 2020; correcció d’errades: BOE núm. 99, de 9 d’abril de 2020).

Dictamen 6/2020 (421 Kb)
Disposició objecte de dictamen (2,197 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (119 Kb)

Dictamen 5/2020, de 29 de maig. Òrgan competent per instruir i resoldre l’expedient sobre la campanya “Consum Estratègic”.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat sobre les actuacions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència de 29 de juliol, 7 d’agost i 4 d’octubre de 2019, i de 3 de març de 2020, així com el Dictamen de 21 de febrer de 2020 de la Junta Consultiva en Matèria de Conflictes.

Dictamen 5/2020 (385 Kb)
Nota (206 Kb)

Dictamen 4/2020, de 17 d'abril. Projecte de llei de mesures fiscals.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte del Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient (BOPC núm. 573, de 13 de març de 2020).

Dictamen 4/2020 (590 Kb)
Nota (394 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,246 Kb)

Dictamen 3/2020, de 8 d'abril. Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte del Dictamen de la Comissió d’Economia i Hisenda sobre el Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020 (BOPC núm. 572, de 13 de març de 2020).

Dictamen 3/2020 (618 Kb)
Nota (333 Kb)
Disposició objecte de dictamen. (871 Kb)

Dictamen 2/2020, de 17 de febrer. Mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte del Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (DOGC núm. 8047, de 22 de gener de 2020).

Dictamen 2/2020 (417 Kb)
Nota (297 Kb)
Disposició objecte de dictamen (43 Kb)

Dictamen 1/2020, de 23 de gener. Mesures urgents en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Sol·licitat per dos grups parlamentaris, respecte del Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions (BOE núm. 266, de 5 de novembre de 2019).

Dictamen 1/2020 (480 Kb)
Nota (312 Kb)
Disposició objecte de dictamen (292 Kb)

« Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ... | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal