Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Avís legal

 

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi textos, imatges, so, bases de dades i qualsevol altre material, són propietat del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya, d’algun organisme vinculat a aquesta institució o bé de tercers que n'hagin autoritzat l'ús. La informació que conté el web és la vigent en la data de l'última actualització.


 

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 

  • - Està autoritzat l'ús personal no comercial i l'ús públic no comercial del web, aquest darrer amb la petició prèvia de la persona interessada i amb el consentiment exprés per escrit del Consell de Garanties Estatutàries.

  • - No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.

  • - Cal identificar el Consell de Garanties Estatutàries com a font de la informació. La fórmula per citar les dades és la següent:
    Font: Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

  • - La informació facilitada a través d'aquest web no substitueix la publicitat formal establerta en la corresponent normativa.


  • - El Consell de Garanties Estatutàries no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs que no siguin dependents d'aquesta institució.

  • - El Consell de Garanties Estatutàries no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

  • - En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar en aquest web serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar l'usuari.

  • > Mapa> Contacte> Avís legal