Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya
Presentació
Horari d'atenció:
De dilluns a divendres: 8-15 h
Dimarts: 16-18 h


La Biblioteca del Consell de Garanties Estatutàries és una de les principals biblioteques del nostre país en l’àmbit del dret públic. El seu ampli fons bibliogràfic i documental especialitzat en matèria jurídica, amb més de trenta mil volums i més de tres-centes publicacions periòdiques, té com a finalitat principal la de donar suport a la més alta institució consultiva de la Generalitat, alhora que també opera com un centre de referència per a investigadors, acadèmics i professionals del món del dret. En aquest sentit, tot i que el seu fons comprèn referències de totes les branques del dret, destaquen les relatives a l’àmbit del dret constitucional (formes d’Estat i de govern, Estat autonòmic, dret públic català, drets fonamentals i llibertats públiques, i tribunals constitucionals, entre d’altres); dret administratiu (administracions estatal, autonòmica i local, funció pública, medi ambient, ordenació del territori i urbanisme, entre d’altres); dret de la Unió Europea (institucions, llibertats comunitàries i polítiques sectorials, entre d’altres); dret financer i tributari i dret civil de Catalunya.
 
La creació de la biblioteca té el seu origen en la constitució del Consell Consultiu de la Generalitat (1981-2009) i en l’actualitat ocupa una superfície total de 250 metres quadrats, amb 1.450 metres lineals de prestatgeria i 44 punts de lectura. Ubicada a la planta baixa del Palau Centelles, darrere del pati d’armes, està formada per dues sales de lectura i dos dipòsits de compactes. Tot el fons documental és de lliure accés i es pot consultar a través del catàleg automatitzat de l’OPAC (on line public access catalog). Així mateix, des de les sales de lectura també es pot accedir a nombroses bases de dades de normativa, doctrina i jurisprudència en format electrònic.

Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal