Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Perfil del contractant
 
El Consell de Garanties Estatutàries, d'acord amb l'article 53 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, difon la informació sobre la seva activitat contractual a través de la Plataforma de serveis de contractació pública.


 

Escultura de Rossend Nobas Ballbé de l'any 1880 - Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal