Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 2/2020, de 17 de febrer. Mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte del Decret llei 1/2020, de 21 de gener, pel qual es modifica el Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge (DOGC núm. 8047, de 22 de gener de 2020).

Dictamen 2/2020 (417 Kb)
Nota (297 Kb)
Disposició objecte de dictamen (43 Kb)

Dictamen 1/2020, de 23 de gener. Mesures urgents en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Sol·licitat per dos grups parlamentaris, respecte del Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions (BOE núm. 266, de 5 de novembre de 2019).

Dictamen 1/2020 (480 Kb)
Nota (312 Kb)
Disposició objecte de dictamen (292 Kb)

Dictamen 6/2019, de 30 de desembre. Mesures urgents en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat sobre el Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions (BOE núm. 266, de 5 de novembre de 2019).

Dictamen 6/2019 (989 Kb)
Nota (464 Kb)
Disposició objecte de dictamen (292 Kb)

Dictamen 5/2019, de 23 de juliol. Plans d’igualtat entre dones i homes.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat sobre el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació (BOE núm. 57, de 7 de març de 2019).

Dictamen 5/2019 (371 Kb)
Nota (244 Kb)
Disposició objecte de dictamen (363 Kb)

Dictamen 4/2019, de 17 de juny. Arrendament d'habitatge. Contenció de rendes.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, sobre el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora (DOGC núm. 7881, de 23 de maig de 2019; correcció d’errades: DOGC núm. 7890, de 5 de juny de 2019).

Dictamen 4/2019 (553 Kb)
Disposició objecte de dictamen (65 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (47 Kb)

Dictamen 3/2019, de 17 de juny. Adopció internacional.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre el Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'adopció internacional (BOE núm. 81, de 4 d'abril de 2019).

Dictamen 3/2019 (549 Kb)
Nota (476 Kb)
Disposició objecte de dictamen (230 Kb)

Dictamen 2/2019, de 22 de febrer. Lloguer de vehicles amb conductor (VTC).

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte del Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (DOGC núm. 7800, de 31 de gener de 2019; correcció d'errades: DOGC núm. 7804, de 6 de febrer de 2019).

Dictamen 2/2019 (541 Kb)
Nota (236 Kb)
Disposició objecte de dictamen (74 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (36 Kb)

Dictamen 1/2019, de 19 de febrer. Autorització de les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancada.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya (BOE núm. 296, de 8 de desembre de 2018).

Dictamen 1/2019 (385 Kb)
Nota (258 Kb)
Disposició objecte de dictamen (309 Kb)

Dictamen 2/2018, de 17 de setembre. Ajuda complementària acompanyament. Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre la disposició addicional cent vintena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018).

Dictamen 2/2018 (397 Kb)
Nota (258 Kb)
Disposició objecte de dictamen (en castellà) (166 Kb)

Dictamen 1/2018, de 26 d'abril. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte de la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern i les esmenes presentades a l'articulat (BOPC núm. 43, de 23 de març, i núm. 54, de 10 d'abril, de 2018).

Dictamen 1/2018 (495 Kb)
Nota (412 Kb)
Disposició objecte de dictamen I (66 Kb)
Disposició objecte de dictamen II (98 Kb)

« Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal