Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 6/2019, de 30 de desembre. Mesures urgents en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat sobre el Reial decret llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions (BOE núm. 266, de 5 de novembre de 2019).

Dictamen 6/2019 (989 Kb)
Nota (464 Kb)
Disposició objecte de dictamen (292 Kb)

Dictamen 5/2019, de 23 de juliol. Plans d’igualtat entre dones i homes.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat sobre el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació (BOE núm. 57, de 7 de març de 2019).

Dictamen 5/2019 (371 Kb)
Nota (244 Kb)
Disposició objecte de dictamen (363 Kb)

Dictamen 4/2019, de 17 de juny. Arrendament d'habitatge. Contenció de rendes.

Sol·licitat per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i per més d’una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Ciutadans, sobre el Decret llei 9/2019, de 21 de maig, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya en l’àmbit de la penyora (DOGC núm. 7881, de 23 de maig de 2019; correcció d’errades: DOGC núm. 7890, de 5 de juny de 2019).

Dictamen 4/2019 (553 Kb)
Disposició objecte de dictamen (65 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (47 Kb)

Dictamen 3/2019, de 17 de juny. Adopció internacional.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre el Reial decret 165/2019, de 22 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'adopció internacional (BOE núm. 81, de 4 d'abril de 2019).

Dictamen 3/2019 (549 Kb)
Nota (476 Kb)
Disposició objecte de dictamen (230 Kb)

Dictamen 2/2019, de 22 de febrer. Lloguer de vehicles amb conductor (VTC).

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte del Decret llei 4/2019, de 29 de gener, de mesures urgents en matèria de transport de viatgers mitjançant el lloguer de vehicles amb conductor (DOGC núm. 7800, de 31 de gener de 2019; correcció d'errades: DOGC núm. 7804, de 6 de febrer de 2019).

Dictamen 2/2019 (541 Kb)
Nota (236 Kb)
Disposició objecte de dictamen (74 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (36 Kb)

Dictamen 1/2019, de 19 de febrer. Autorització de les xarxes de distribució d'energia elèctrica tancada.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, sobre el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, de mesures urgents per a l'impuls de la competitivitat econòmica en el sector de la indústria i el comerç a Espanya (BOE núm. 296, de 8 de desembre de 2018).

Dictamen 1/2019 (385 Kb)
Nota (258 Kb)
Disposició objecte de dictamen (309 Kb)

Dictamen 2/2018, de 17 de setembre. Ajuda complementària acompanyament. Sistema Nacional de Garantia Juvenil.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre la disposició addicional cent vintena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018 (BOE núm. 161, de 4 de juliol de 2018).

Dictamen 2/2018 (397 Kb)
Nota (258 Kb)
Disposició objecte de dictamen (en castellà) (166 Kb)

Dictamen 1/2018, de 26 d'abril. Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, i per més d'una desena part dels diputats del Parlament, del Grup Parlamentari de Ciutadans, respecte de la Proposició de llei de modificació de la Llei 13/2008, de la presidència de la Generalitat i del Govern i les esmenes presentades a l'articulat (BOPC núm. 43, de 23 de març, i núm. 54, de 10 d'abril, de 2018).

Dictamen 1/2018 (495 Kb)
Nota (412 Kb)
Disposició objecte de dictamen I (66 Kb)
Disposició objecte de dictamen II (98 Kb)

Dictamen 14/2017, de 5 de desembre. Mesures autoritzades pel Senat. Article 155 CE.

Sol·licitat per tres diputats de la Diputació Permanent del Parlament de Catalunya, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, sobre la Resolució de 27 d’octubre de 2017, de la presidència del Senat, per la qual es publica l’Acord del Ple del Senat, pel qual s’aproven les mesures requerides pel Govern, a l’empara de l’article 155 de la Constitució (BOE núm. 260, de 27 d’octubre de 2017).

Dictamen 14/2017 (527 Kb)
Nota (272 Kb)
Disposició objecte de dictamen I (en castellà) (162 Kb)
Disposició objecte de dictamen II (en castellà) (290 Kb)

Dictamen 13/2017, de 26 d'octubre. Article 155 CE.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat sobre l’acord que pot adoptar el Ple del Senat d’autorització al Govern de l’Estat, a l’empara de l’article 155 de la Constitució, per a l’adopció de les mesures que ha sol·licitat el mateix Govern de l’Estat en l’Acord del Consell de Ministres adoptat el dia 21 d’octubre de 2017.

Dictamen 13/2017 (265 Kb)
Nota (249 Kb)

« Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal