Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 5/2010, de 20 d'abril. Agència Catalana d'Inspecció de Treball.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió de Treball, Indústria, Comerç i Turisme sobre el Projecte de llei de l'Agència Catalana d'Inspecció de Treball (BOPC núm. 655, de 18 de març de 2010).

Dictamen 5/2010 (288 Kb)
Disposició objecte de dictamen (387 Kb)

Dictamen 4/2010, d'11 de març. Lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, en relació amb la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici (BOE núm. 308, de 23 de desembre de 2009).

Dictamen 4/2010 (252 Kb)
Disposició objecte de dictamen (482 Kb)

Dictamen 3/2010, d'1 de març. Consultes populars per via de referèndum de Catalunya.

Sol·licitat per una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de consultes populars per via de referèndum de Catalunya (BOPC núm. 621, de 29 de gener de 2010).

Dictamen 3/2010 (124 Kb)
Disposició objecte de dictamen (905 Kb)

Dictamen 2, de 3 de desembre de 2009. Òrgans consultius agroalimentaris.

A sol·licitud del Parlament de Catalunya, en relació amb la Llei de l'Estat 10/2009, de 20 d'octubre, de creació d'òrgans consultius de l'Estat a l'àmbit agroalimentari i de determinació de les bases de representació de les organitzacions professionals agràries (BOE núm. 254, de 21 d'octubre de 2009).

Dictamen 2 (94 Kb)
Disposició objecte de dictamen (153 Kb)

Dictamen 1, de 3 de desembre de 2009. Síndic de Greuges.

A sol·licitud del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals sobre el Projecte de llei del Síndic de Greuges (BOPC núm. 554, de 22 d'octubre de 2009).

Dictamen 1 (139 Kb)
Disposició objecte de dictamen (732 Kb)

« Anterior | 1 | ... | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal