Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 1/2011, de 22 de febrer. Actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, sobre el Reial decret llei 13/2010, de 3 de desembre, d'actuacions en l'àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar la inversió i la creació d'ocupació (BOE núm. 293, de 3 de desembre de 2010).

Dictamen 1/2011 (218 Kb)
Disposició objecte de dictamen (260 Kb)

Dictamen 25/2010, de 22 de desembre. Comunicació audiovisual.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, en relació amb la Llei 7/2010, de 31 de març, general de la comunicació audiovisual (BOE núm. 79, d'1 d'abril de 2010).

Dictamen 25/2010 (292 Kb)
Disposició objecte de dictamen (404 Kb)

Dictamen 24/2010, de 5 d'agost. Agència Catalana de Protecció de Dades.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (BOPC núm. 777, de 22 de juliol de 2010).

Dictamen 24/2010 (120 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,274 Kb)

Dictamen 23/2010, de 5 d'agost. Polítiques de joventut.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió de Benestar i Immigració sobre el Projecte de llei de polítiques de joventut (BOE núm. 778, de 22 de juliol de 2010).

Dictamen 23/2010 (141 Kb)
Disposició objecte de dictamen (2,348 Kb)

Dictamen 22/2010, de 5 d'agost. Occità, aranès a l'Aran.

Sol·licitat per una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió de Política Cultural sobre el Projecte de llei de l'occità, aranès a l'Aran (BOPC núm. 750, de 23 de juny de 2010; correcció d'errades al BOPC núm. 762, de 7 de juliol de 2010).

Dictamen 22/2010 (114 Kb)
Disposició objecte de dictamen (2,216 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (26 Kb)

Dictamen 21/2010, de 3 d'agost. Festes tradicionals amb bous.

Sol·licitat per una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió de Política Cultural sobre la Proposició de llei de regulació de les festes tradicionals amb bous (BOPC núm. 772, de 19 de juliol de 2010).

Dictamen 21/2010 (113 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,306 Kb)

Dictamen 20/2010, de 27 de juliol. Ús dels mitjans electrònics al sector públic.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals sobre el Projecte de llei d'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya (BOPC núm. 748, de 23 de juny de 2010).

Dictamen 20/2010 (207 Kb)
Disposició objecte de dictamen (485 Kb)

Dictamen 19/2010, de 19 de juliol. Serveis essencials en la vaga d'autopistes de peatge, gestionades per ACESA.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, en relació amb la Resolució de 25 de març de 2010, del secretari d'Estat d'Infraestructures i Planificació, per delegació del Ministre de Foment, per la qual s'estableixen els serveis essencials per a prestar en la concessió que ostenta l'empresa Autopistes Concessionària Espanyola SAU (ACESA), de les autopistes de peatge Montmeló-La Jonquera, Barcelona-Tarragona, Montmeló-El Papiol i Saragossa-Mediterrània, durant la vaga convocada per als dies 26, 27 i 30 de març i 4, 5 i 6 d'abril de 2010.

Dictamen 19/2010 (115 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,771 Kb)

Dictamen 18/2010, de 19 de juliol. Logotip «Letra Q». Etiquetatge de la llet i els productes lactis.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, en relació amb el Reial decret 405/2010, de 31 de març, pel qual es regula l'ús del logotip «Letra Q» en l'etiquetatge de la llet i els productes lactis (BOE núm. 79, d'1 d'abril de 2010; correcció d'errades al BOE núm. 118, de 14 de maig de 2010).

Dictamen 18/2010 (120 Kb)
Disposició objecte de dictamen (178 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (124 Kb)

Dictamen 17/2010, de 15 de juliol. Règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (BOPC núm. 738, d'11 de juny de 2010).

Dictamen 17/2010 (308 Kb)
Disposició objecte de dictamen (4,225 Kb)

« Anterior | 1 | ... | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal