Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Dictamen 16/2010, de 13 de juliol. Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, en relació amb el Reial decret llei 13/2009, de 26 d'octubre, pel qual es crea el Fons estatal per a l'ocupació i la sostenibilitat local (BOE núm. 259, de 27 d'octubre de 2009).

Dictamen 16/2010 (237 Kb)
Disposició objecte de dictamen (206 Kb)

Dictamen 15/2010, de 6 de juliol. Consulta popular sobre la independència.

En resposta a dues sol·licituds presentades per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte a la Proposta de consulta popular per via de referèndum sobre la independència de la nació catalana (BOPC núm. 739, de 14 de juny de 2010).

Dictamen 15/2010 (165 Kb)
Proposta objecte de dictamen (187 Kb)

Dictamen 14/2010, de 6 de juliol. Àrea Metropolitana de Barcelona.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (BOPC núm. 730, de 2 de juny de 2010).

Dictamen 14/2010 (129 Kb)
Disposició objecte de dictamen (4,748 Kb)

Dictamen 13/2010, de 6 de juliol. Llibre segon del Codi civil de Catalunya.

Sol·licitat per una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciutadana sobre el Projecte de llei del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família (BOPC núm. 728, de 2 de juny de 2010; correcció d'errades al BOPC núm. 741, de 16 de juny de 2010).

Dictamen 13/2010 (247 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,362 Kb)
Correcció d'errades de la disposició (81 Kb)

Dictamen 12/2010, de 5 de juliol. Protecció d'animals. Curses de braus.

Sol·licitat per una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Habitatge sobre la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del Text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril (BOPC núm. 731, de 4 de juny de 2010).

Dictamen 12/2010 (241 Kb)
Disposició objecte de dictamen (512 Kb)

Dictamen 11/2010, de 5 de juliol. Vegueries.

En resposta a dues sol·licituds presentades per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Afers Institucionals sobre el Projecte de llei de vegueries (BOPC núm. 730, de 2 de juny de 2010).

Dictamen 11/2010 (144 Kb)
Disposició objecte de dictamen (5,805 Kb)

Dictamen 10/2010, de 22 de juny. Exercici de la venda ambulant o no sedentària.

Sol·licitat pel Govern de la Generalitat, en relació amb el Reial decret 199/2010, de 26 de febrer, pel qual es regula l'exercici de la venda ambulant o no sedentària (BOE núm. 63, de 13 de març de 2010).

Dictamen 10/2010 (178 Kb)
Disposició objecte de dictamen (138 Kb)

Dictamen 9/2010, de 21 de juny. Codi de consum de Catalunya.

Sol·licitat per una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió d'Economia i Finances, sobre el Projecte de llei del codi de consum de Catalunya (BOPC núm. 714, de 19 de maig de 2010; correcció d'errades al BOPC núm. 741, de 16 de juny de 2010).

Dictamen 9/2010 (207 Kb)
Disposició objecte de dictamen (3,301 Kb)

Dictamen 8/2010, de 14 de juny. Cinema.

Sol·licitat per més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, respecte al Dictamen de la Comissió de Política Cultural sobre el Projecte de llei del cinema (BOPC núm. 709, de 17 de maig de 2010).

Dictamen 8/2010 (344 Kb)
Disposició objecte de dictamen (1,009 Kb)

Dictamen 7/2010, de 22 d'abril. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.

En resposta a dues sol·licituds de més d'una desena part dels diputats del Parlament de Catalunya, sobre el Decret llei 2/2010, de 30 de març, pel qual es modifica la Llei 11/2007, d'11 d'octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (DOGC núm. 5600, d'1 d'abril de 2010).

Dictamen 7/2010 (128 Kb)
Disposició objecte de dictamen (281 Kb)

« Anterior | 1 | ... | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Següent »
Fotografia: Pere Vivas Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal