Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya

Han estat membres del Consell de Garanties Estatutàries:
I. Sr. Julio Añoveros Trias de Bes   23/11/2009 - 08/05/2012
I. Sra. Antonia Agulló Agüero  23/11/2009 - 21/03/2013
I. Sr. Enric Fossas Espadaler  23/11/2009 - 21/03/2013
Hble. Sr. Eliseo Aja Fernández   23/11/2009 - 07/07/2017
I. Sr. Joan Ridao Martín   20/03/2013 - 02/01/2017
I. Sr. Marc Carrillo   23/11/2009 - 01/08/2019
Hble. Sr. Pere Jover Presa  23/11/2009 - 09/05/2022
Hble. Sr. Joan Egea Fernández  23/11/2009 - 09/05/2022
I. Sr. Jaume Vernet Llobet  23/11/2009 - 09/05/2022
I. Sr. Àlex Bas Vilafranca  23/11/2009 - 09/05/2022
I. Sr. Francesc de Paula Caminal Badia  23/03/2013 - 09/05/2022
I. Sr. Carles Jaume Fernández  23/03/2013 - 09/05/2022
I. Sra. Laura Díez Bueso 09/05/2022 - 09/01/2023> Mapa> Contacte> Avís legal