Consell de Garanties Estatuàries de Catalunya
I. Sra. M. Jesús Larios Paterna

I. Sra. M. Jesús Larios Paterna Vicepresidenta

Maria Jesús Larios Paterna (Barcelona, 1970) és doctora en Dret per la Universitat de Barcelona (2001) i professora titular de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona des del 2004.   


S’ha especialitzat en l’estudi de les institucions constitucionals i estatutàries i en el dels drets fonamentals i les llibertats públiques. En el primer àmbit, és autora de diverses publicacions, entre les quals destaquen La participación ciudadana en la elaboración de la ley, Madrid, Congrés dels Diputats, 2003; "El Grupo Mixto en los Parlamentos de las Comunidades Autónomas", Revista de las Cortes Generales, núm. 36, 1995; "La búsqueda del consenso como leitmotiv del procedimiento legislativo alemán”, Revista de las Cortes Generales, núm. 53, 2001; "Artículo 87”, Comentario a la Constitución Española: 40 aniversario 1978-2018: Libro homenaje a Luis López-Guerra, vol. 1, Madrid, 2018, o, en relació amb la institució del Síndic de Greuges de Catalunya, "El Síndic de Greuges y la garantía de los derechos estatutarios”, Lex social: revista de los derechos sociales, vol. 1, núm. 1, 2011.   

Pel que fa als drets fonamentals, ha dedicat especialment la seva atenció als drets socials i als drets dels infants i de col·lectius vulnerables com els migrants. En aquest àmbit, poden citar-se publicacions com "El derecho a la educación de los inmigrantes: la concentración como límite a su pleno ejercicio”, a CEBOLLA-BOADO, H., LARIOS PATERNA, M. J. (coord.); Inmigración y educación, Madrid, Centre d’Estudis Polítics i Constitucionals, 2009; "El derecho a la educación de los inmigrantes. Principales normas y políticas públicas del Estado y las Comunidades Autónomas”, a AJA, E., ARANGO, J., (ed.),Veinte años de inmigración en España. Perspectiva jurídica y sociológica (1985-2004), Barcelona, Fundació CIDOB, 2006; "Comunidades Autónomas. Cataluña”, a AJA, E., MONTILLA, J.A., ROIG, E. (coord.), Las Comunidades Autónomas y la inmigración, Valencia, Tirant lo Blanch/IDP, 2006; "La pobreza y la desigualdad infantil y su efecto en los derechos básicos de niños y niñas”, Tiempo de paz, núm. 121, 2016, p. 96-102, o "Los derechos de los menores migrantes solos y su garantía por las Comunidades Autónomas”, Informe Comunidades Autónomas 2018, Barcelona, IDP, Barcelona, 2019.   

Més enllà de l’activitat docent ordinària a la Universitat de Barcelona, també ha impartit conferències o ponències en màsters, congressos i jornades sobre les matèries de la seva especialitat. També ha estat membre de diversos projectes d’investigació i grups de recerca dirigits, com els relatius als drets dels estrangers migrants, als sistemes de garanties dels drets i sobre l’avaluació del procés normatiu a la UE i a Espanya davant els reptes socials de l’estat de dret, entre d’altres.   

Ha desplegat també activitat professional en el terreny institucional en el Síndic de Greuges de Catalunya (2004-2023). Des de l’octubre del 2004 fins al febrer del 2010 va dirigir, dins d’aquesta institució, l’àrea d’Administració Pública i de Relacions amb el Parlament i, des del març del 2010 fins al març del 2023, ha estat l’adjunta per a la defensa dels drets de la infància i l’adolescència. Entre el 2014 i el 2017 també ha estat secretària de la Junta de Govern de la Xarxa Europea de Defensors dels Drets de la Infància (ENOC).   

Designada membre del Consell de Garanties Estatutàries pel Parlament de Catalunya el març de 2023, actualment n’és la vicepresidenta (abril 2023).

data actualització: setembre 2023 
data propera actualització: setembre 2024

I. Sra. M. Jesús Larios Paterna Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal