Consell de Garanties Estatuàries de Catalunya
I. Sra. Laura Díez Bueso

I. Sra. Laura Díez Bueso Vicepresidenta
09/05/2022 - 09/01/2023

Laura Díez Bueso (Barcelona, 1969) és doctora en Dret per la Universitat de Barcelona i catedràtica de Dret Constitucional d’aquesta mateixa Universitat des de gener de 2020. Com a càrrecs acadèmics recents a la Universitat de Barcelona destaquen haver estat directora del Departament de Ciència Política, Dret Constitucional i Filosofia del Dret (2016-2018); directora del Diploma de Postgrau en Dret Públic (2015-2017); directora del Màster en Estudis Jurídics Avançats (2014-2015), i delegada del rector per a l’ordenació normativa (2011-2013).   


Com a docent universitària, ha desenvolupat la seva tasca des de 1992 en tots els nivells acadèmics, des de l’antiga llicenciatura, avui grau, fins a màsters tant universitaris com propis, principalment a la Universitat de Barcelona però també a altres universitats estatals i estrangeres. Aquesta activitat docent s’ha centrat prioritàriament en les assignatures obligatòries del grau de Dret, però també ha comprès la docència en altres graus com ara Ciències Polítiques i de l’Administració, Comunicació Audiovisual, Administració i Direcció d’Empreses o Gestió i Administració Pública.  

En la seva activitat professional (en serveis especials) ha estat directora general d’Afers Constitucionals i Coordinació Jurídica del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica (2020-2022); directora del Gabinet del secretari d’Estat de Relacions amb les Corts del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat (2018-2020); adjunta al Síndic de Greuges de Catalunya (2004-2010), i assessora del Govern de la Generalitat per a la reforma de l’Estatut de Catalunya (2002-2004).   

Des d’una perspectiva internacional, cal esmentar els seus nomenaments recents en convocatòries competitives internacionals com a experta en drets humans del Crisis Bureau’s Deployment Mechanism-United Nations Development Programme, roster del qual forma part des de 2016;International Expert in Human Rights, nomenada per l’Organització de les Nacions Unides en convocatòries dels anys 2013 i 2015 (Turkmenistan); short term expertdel Projecte Euralius de la Comissió Europea el 2012 i 2013 (Albània); short term expert de dos Twinning Projects finançats per la Unió Europea els anys 2009 i 2013 (Sèrbia i Turquia), i experta en Governança Democràtica de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa-OSCE, nomenada l’any 2008 (Sèrbia).  

Les seves línies de recerca són els estats descentralitzats (membre de l’equip de direcció de l’anuari "Informe Comunidades Autónomas”, 2013-2018); la llibertat d’expressió i el dret a la informació (membre fundadora i coordinadora del Grup de Treball LibEx, des del 2018; membre del grup d’experts per a l’elaboració de la Carta de drets digitals, Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, 2020-2021); els sistemes universitaris i de recerca (directora de la línia de recerca Ciència i Innovació de l’Observatori Universitari Institut de Dret Públic de la Universitat de Barcelona, des del 2010); institucions constitucionals de garantia de drets (membre de la Federació Internacional i Europea de l’Ombudsman, 2004-2010), i dret d’estrangeria (membre del Grup d’Estudis sobre Drets dels Immigrants des de la fundació el 1999 fins al 2018).   

Tota aquesta activitat de recerca l’ha dut a participar en nombrosos projectes d’investigació competitius, alguns dels quals com a investigadora principal, i a ser autora de múltiples monografies i articles científics. Dins les monografies individuals recents figuren Los límites de la creación artística en Estados Unidos y Europa. Entre la expresión y el discurso del odio (Tirant lo Blanch, 2017) i Los sistemas de investigación en los países europeos descentralizados. Estudio comparado de España, Alemania, Austria y Bélgica, y de Cataluña, Baviera, Estiria y las regiones belgas (Institut d’Estudis Autonòmics, 2013). També ha estat directora de diverses monografies col·lectives, la més recent La organización de la ciencia a revisión: Administración General del Estado, Cataluña, Madrid y País Vasco (Huygens Editorial, 2020) i coautora juntament amb J. de Lucas de La integración de los inmigrantes (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2006).

D’entre els capítols de llibre d’autoria individual destaquen The use of the own-initiative procedures by the Ombudsman. Hertogh, M., i Kirkham, R., Research Handbook on the Ombudsman (Edward Elgar Publishing, 2018); Garantías institucionales de los derechos sociales. Cascajo, J. L., Teruel, M., Domínguez, A., i Navarro, V. (coord.), Derechos sociales y principios rectores (Tirant lo Blanch, 2012), i Los derechos de los inmigrantes y sus garantías. Aja, E. i Arango, J. (ed.), Veinte años de inmigración en España. Perspectivas jurídica y sociológica (1998-2004) (CIDOB, 2006).   

I, finalment, d’entre els articles en revistes científiques recents destaquen "Discurso del odio en las redes sociales: la libertad de expresión en la encrucijada”. Revista Catalana de Dret Públic, 2020; "Balance de quince años de jurisprudencia constitucional sobre partidos políticos”. Teoría y Realidad Constitucional, 2015; "Reflexiones para una nueva regulación constitucional del Defensor del Pueblo”. Revista Vasca de Administración Pública, 2013, i "El sistema universitario y de investigación en España: una perspectiva territorial”. Istituzioni del Federalismo,2012.   

Va ser nomenada consellera del Consell de Garanties Estatutàries pel Parlament de Catalunya l’any 2022 i n’exercí el càrrec de vicepresidenta des del maig del 2022 fins al gener de 2023, data en què cessà perquè va ser nomenada magistrada del Tribunal Constitucional.

I. Sra. Laura Díez Bueso Tancar

> Mapa> Contacte> Avís legal